Colostrum a cukrzyca

Colostrum a cukrzyca

Colostrum w stopie cukrzycowej

Stopa cukrzycowa to przewlekłe owrzodzenie skóry i tkanek miękkich stóp rozwijające się jako powikłanie cukrzycy. Cukrzyca jako choroba systemowa, poprzez wysokie poziomy glukozy we krwi, prowadzi do niszczenia naczyń krwionośnych – dużych (makroangiopatia) i małych, w tym włosowatych (mikroangiopatia). Powikłanie to prowadzi z kolei do upośledzenia ukrwienia, czyli w efekcie utlenowania i odżywienia tkanek. Jednak najpoważniejszą konsekwencją zniszczenia naczyń włosowatych w tkance stopy jest niemożność rozwinięcia reakcji zapalnej. Jeśli skóra stopy ulegnie uszkodzeniu, nawet niewielkiemu, do zagojenia tego uszkodzenia konieczne jest zapalenie. Uszkodzenie to może być nieuświadamiane przez pacjenta z powodu nakładającej się na mikroangiopatię neuropatii cukrzycowej i zaburzeń czucia, co skutkować może niezachowaniem właściwej higieny powstałej rany, a w efekcie jej zakażeniem. Taka zakażona i nie gojąca się rana bez możliwości rozwinięcia się zapalenia prowadzi w rezultacie do przewlekłego owrzodzenia i w końcu do martwicy. Jedyną skuteczną drogą prowadzącą do zagojenia się rany w takiej sytuacji jest częściowa choćby odbudowa naczyń włosowatych.

Żaden z rutynowo stosowanych w przypadkach stopy cukrzycowej środków pielęgnacyjno – leczniczych nie generuje odbudowy naczyń włosowatych. Jedynie zastosowanie colostrum niesie nadzieję na wyleczenie owrzodzenia w stopie cukrzycowej. Po pierwsze, następuje odbudowa sieci naczyń w wyniku stymulacji VEGF, czyli czynnika wzrostu tkanek śródbłonka. Po drugie, następuje stymulacja i usprawnienie procesu zapalnego, co z kolei prowadzi do zwalczania infekujących bakterii i gojenia. Procesom naprawczym sprzyjają również substancje o działaniu anabolicznym zawarte w colostrum. W końcu, pokrycie owrzodzenia naskórkiem stymulowane jest przez EGF – czynnik wzrostu dla komórek naskórka.

Poza działaniem lokalnym, colostrum ma również wpływ na redukcję reakcji autoimmunologicznych  niszczących komórki wysp trzustki, które produkują insulinę. Według niektórych autorów, zjawisko to jest szczególnie obiecujące we wczesnych stadiach cukrzycy typu I, która ma udowodnione tło autoimmunologiczne.


autor: dr n. med. Maciej Hałasa Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Prawa autorskie: Genactiv Trade  Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Data: 2010-10-04 02:27:06

Cukrzyca (łac.diabetes mellitus) jest to choroba metaboliczna. Mamy w niej do czynienia z podwyższonym poziomem cukru we krwi (hiperglikemia) spowodowanym defektem wydzielania przez trzustkę insuliny, bądź wydzielanie insuliny o zaburzonym działaniu. Cukrzyca wiąże się z powstaniem wielu ciężkich powikłań dlatego jej prawidłowe leczenie jest niezwykle ważne.

Zarówno cukrzyca typu 1 jak i 2 może mieć podłoże autoimmunologiczne. (1)  Jest wiele opinii przemawiających za tym, że colostrum może wzmacniać system odpornościowy, zmniejsza odkładanie się tłuszczu i może ułatwiać przepływ glukozy do mięśni.

Istnieje bardzo mało badań, które potwierdzałyby te przypuszczenia. Jedno z nich przeprowadzone na 16 pacjentach: 8 kobietach i 8 mężczyznach zostało opublikowane w The Journal of Nutritional Biochemistry w 2009 roku. Przeprowadzający badanie naukowcy dowiedli, że przyjmowanie colostrum może obniżać poziom glukozy i ciał ketonowych, obniża poziom cholesterolu i triglicerydów we krwi u chorych z cukrzycą typu 2. (2) Podwyższony poziom tych związków powoduje powstawanie powikłań cukrzycowych, dlatego bardzo ważne jest, aby ich poziom we krwi nie przekraczał normy.

1. McDevitt H. Characteristics of Autoimmunity in Type I Diabetes and Type 1.5 Overlap With Type 2 Diabetes. Diabetes, 54:S4–S10 (2005).